Werkwijze

Voorbereiding:

  • Voorbespreking met de opdrachtgever over:
  • De beoogde doelstelling van de schilderworkshop
  • Samenstelling van de deelnemersgroep en de betrokkenheid van het management
  • De te gebruiken materialen, aantallen en afmetingen van het te maken kunstwerk.
  • Uit de verschillende mogelijkheden wordt het plan van aanpak gekozen en aan U voorgelegd.
  • Maximale groepsgrootte 20 personen, bij meer deelnemers worden meerdere begeleiders ingezet, om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Uitvoering:

De deelnemers krijgen uitleg over de te gebruiken werkvorm en materialen. Hierbij komt ook techniekles.

Dan aan de slag; de deelnemers krijgen schildertips en aanwijzingen, zodat er een mooi kunstwerk ontstaat.

Na 2 uur schilderen volgt een evaluatie met de deelnemers.

In deze evaluatie komen zaken aan de orde zoals:

  • Hoe werd de samenwerking ervaren?
  • Wat is afgebeeld en waarom?
  • We geven elkaar feedback.

Er komt een aparte evaluatie met de opdrachtgever. Hierin wordt feedback gegeven over de samenwerking tijdens de schilderworkshop, en eventuele tips worden besproken.

Ten slotte is het kunstwerk een blijvende herinnering aan een boeiende en leerzame bijeenkomst.

Team Paint zorgt ervoor, dat het werk zo wordt achtergelaten, dat er nog lang met plezier naar gekeken kan worden.